Wat is leersteun?
Leersteun is ondersteuning voor scholen voor gewoon onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen. 
 

Het bouwt verder op het beleid op leerlingenbegeleiding dat elke basisschool en secundaire school voor al haar leerlingen uitbouwt. De school werkt volgens het zorgcontinuüm om samen met de ouders en het CLB alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden d.m.v. de brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.
 

Als de brede basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is, of als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt of een traject volgt met een OV4-verslag, dan kan een school voor gewoon onderwijs vanuit het leersteuncentrum extra ondersteuning en expertise aanvragen.

Leersteun wordt steeds gegeven op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leersteun wordt zowel leerlinggericht, leerkrachtgericht als schoolteamgericht ingezet, met 3 belangrijke doelstellingen:
 
· Leerlingen?met specifieke onderwijsbehoeften die beschikken over een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag de kans geven om:
o   Zich maximaal te ontwikkelen.
o   Hun leerwinst te versterken.
o   Hun zelfstandigheid vergroten.
o   Volwaardig les te volgen in het gewoon basis- en secundair onderwijs.
 
· De competenties van leerkrachten en schoolteams versterken om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. 
 
· Ontwikkelen van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.
 
(Bron: Leersteunmodel: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl
 
Volg onze nieuwe updates