Voor wie is leersteun?

Leersteun is voor leerlingen, leerkrachten en schoolteams met een concrete ondersteuningsvraag én waarvoor een verslag gemeenschappelijk curriculum (GC-verslag), verslag individueel aangepast curriculum (IAC-verslag) of verslag opleidingsvorm 4 (OV4-verslag) voor handen is. 

Het Centrum Voor Leerlingbegeleiding (CLB) doorloopt samen met school, leerling en ouders een handelingsgericht diagnostisch traject om tot één van deze verslagen te komen. Het CLB duidt hierin een 'type' aan waaronder de noden vallen.

 • Voor de brede types zijn dit:
   
  • Type Basisaanbod = leerinhoudelijke moeilijkheden
  • Type 3 = gedrags - en emotionele moeilijkheden en stoornissen
  • Type 9 = autismespectrumstoornis
    
 • Voor de kleine types zijn dit:
   
  • Type 2 = algemene ontwikkelingsachterstand
  • Type 4 = motorische beperking
  • Type 6 = visuele beperking
  • Type 7 AUD = auditieve beperking
  • Type 7 (S)TOS = spraak - en taalontwikkelingsstoornissen
Volg onze nieuwe updates