CONTACT

Mocht je, na het lezen van de website, nog vragen hebben over leersteun of de werking van het Openbaar leersteuncentrum Limburg staan we je graag te woord. 

Hieronder vind je makkelijk terug bij wie je terecht kan. 

Aarzel zeker niet om ons te contacteren. 

Een algemene vraag over onze werking?
+
Voor een algemene vraag over onze werking kan je via onderstaand contactformulier, terecht bij het infopunt. Het infopunt is ook telefonisch bereikbaar op deze momenten:
 
  • Maandag 9u00 - 14u00
  • Dinsdag 9u00 - 14u00
  • Woensdag 9u00 - 13u00
  • Donderdag 9u00 - 14u00
  • Vrijdag 13u00 - 16u00

Tel: 0490 08 46 71
Mail: info@olsc-limburg.be
Specifieke vraag voor directie en/of coördinator?
+

Heb je een specifieke vraag voor de directie of één van de regiocoördinatoren, kan je via deze emailadressen rechtstreeks contact opnemen. 

Heb je een klacht?
+

Klachtenprocedure OLSC Limburg

Het OLSC staat voor open communicatie als voorwaarde voor een constructieve samenwerking. We trachten steeds transparant te communiceren naar alle betrokken partijen binnen het leersteuntraject. Indien er echter toch moeilijkheden zijn of als er ruis op de communicatie komt, klaren we dit liefst zo snel mogelijk uit.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid, ongenoegen of bezorgdheid met betrekking tot de leersteun die wij als leersteuncentrum aanbieden.

Wie kan een klacht indienen?

Leerlingen die recht hebben op leersteun, hun ouders en de scholen waarbij ze ingeschreven zijn, kunnen een klacht indienen bij het leersteuncentrum. 

Hoe gaan we om met een klacht?

In het geval van een klacht zal de leerondersteuner en/of regiocoördinator steeds gelden als eerste contactpersoon. In een gezamenlijk, open gesprek, zullen we samen op zoek gaan naar een constructieve oplossing. 
Heb je toch het gevoel dat dit onvoldoende is in jouw specifieke situatie kan je steeds ons ‘klachtenformulier’ invullen. Alle informatie die je aangeeft in het klachtenformulier zal vertrouwelijk behandeld worden door de directeur van ons leersteuncentrum. 

Na het indienen van het klachtenformulier zal de directeur telefonisch of per mail contact met je opnemen om gevolg te geven aan jouw klacht. Afhankelijk van de situatie zal ook de regiocoördinator betrokken worden in de opvolging van je klacht. 

Tijdens deze klachtenprocedure kan je je laten bijstaan door een medewerker van het centrum voor leerlingenbegeleiding van de school. Als dit ontoereikend is, kan een ander CLB optreden als onafhankelijk bemiddelaar (ouders kunnen bij het CLB van de eigen school terecht om te weten welk ander CLB als onafhankelijk bemiddelaar kan optreden).
 
Klachtenformulier
 
Jaarlijks worden de binnengekomen klachten gebundeld en geïnventariseerd. Klachten met betrekking tot onze werking worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van onze werking.
 

Contact

Zorg ervoor dat je alle vereiste velden invult en controleer je contactgegevens voordat je het formulier indient. Op deze manier kunnen we snel en efficiënt reageren op je vraag of opmerking. Bedankt voor je interesse en we kijken ernaar uit om van je te horen!

Uw gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in (gelieve alle velden in te vullen) Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Ze worden onder geen beding gebruikt voor commerciële doeleinden. U kan ons op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen uit de database per mail of via het contactformulier.
Volg onze nieuwe updates